Polityka Prywatności


1. Administrator Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Kraina Dobrej Zabawy Justyna Linkert z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Kościelna 6/11 35-505 Rzeszów, NIP: 8133586256, REGON:383119158, zwana dalej „Administratorem”.

2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

2.1. Cele przetwarzania danych osobowych:

Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności, Administrator przetwarza dane osobowe Pana/Pani jako naszego klienta – w różnych celach, zawsze zgodnie z prawem.


2.2. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

Poniżej przedstawiamy cele przetwarzania danych osobowych wraz z odpowiadającymi im podstawami prawnymi:

2.2.1. W celu wzięcia udziału w wydarzeniu i jego organizacji:

Przetwarzane dane: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa organizacji, data organizacji imprezy, miejscowość

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy).

2.2.2. W celu spełnienia wymogów związanych z wystawianiem faktur oraz zobowiązań wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak na przykład przechowywanie dokumentacji księgowej przez okres 5 lat, dokonujemy przetwarzania określonych danych osobowych.

Te dane obejmują:

 • Imię oraz nazwisko,

 • Nazwę firmy,

 • Adres zamieszkania lub siedziby,

 • Numer NIP lub w przypadku konieczności numer PESEL,

 • Numer zamówienia.

Podstawa prawna:  artykuł 6 ustęp 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO), który umożliwia przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest to konieczne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych.

2.2.3.
W związku z realizacją usługi polegającej na sprzedaży dokumentów w formie cyfrowej, lub sprzedaży produktu fizycznego dokonujemy przetwarzania określonych danych osobowych klientów oraz stron umowy. 

Dane te obejmują:

 • Nazwę użytkownika
 • Imię i nazwisko 
 • Adres e-mail,
 • Adres zamieszkania lub siedziby, a także ewentualny adres do celów doręczeń - w przypadku ich podania,
 • Nazwę firmy 
 • Numer NIP:

Podstawa prawna:   artykuł 6 ustęp 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO), który umożliwia przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy lub podejmowania działań przedumownych.

2.2.4. W celu zastosowania plików cookies na naszej stronie internetowej dokonujemy przetwarzania pewnych informacji tekstowych (opis plików cookies zostanie przedstawiony w osobnym punkcie

Podstawą prawna: artykuł 6 ustęp 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO), który umożliwia przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. 

3. Cookies 

3.1. Czy mamy swoje pliki cookies i jak działają?

Nasza strona internetowa, podobnie jak większość innych witryn online, używa plików cookies.

Pliki cookies to niewielkie dane tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytane przez nasz system komputerowy (nazywane "cookies własne") lub systemy innych firm (nazywane "cookies stron trzecich"). W plikach cookies zapisywane są określone informacje, do których nasz system może mieć dostęp w celach zdefiniowanych wcześniej.

Niektóre z naszych plików cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądania strony, czyli po zamknięciu przeglądarki (nazywane "sesyjnymi plikami cookies"). Inne pliki są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę przy kolejnych wizytach na stronie (nazywane "stałymi plikami cookies").


3.2. Na jakiej podstawie dokonujemy wykorzystania plików cookies?

Przetwarzamy pliki cookies na podstawie Twojej udzielonej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy pliki te są niezbędne do zapewnienia prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną z Twojej strony.

Pliki cookies, które nie są konieczne do zapewnienia usług drogą elektroniczną, pozostają zablokowane do momentu uzyskania przez nas Twojej zgody na ich wykorzystanie. W momencie pierwszej wizyty na naszej stronie wyświetlamy Ci komunikat zawierający prośbę o zgodę na korzystanie z plików cookies. Ten komunikat umożliwia Ci również dostosowanie ustawień plików cookies według własnych preferencji, decydując o tym, które pliki cookies mają być aktywowane, a które pozostają zablokowane.

3.3 Czy istnieje opcja dezaktywacji plików cookies?

Oczywiście, masz możliwość zarządzania ustawieniami plików cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Możesz zdecydować o blokowaniu wszystkich lub wybranych plików cookies oraz zablokować je na konkretnych witrynach. Dodatkowo, w dowolnym momencie możesz usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek.

Przeglądarki internetowe często oferują tryb incognito, który zapobiega zapisywaniu historii odwiedzanych stron i pobranych plików. Jeśli chcesz, aby informacje o Twoich aktywnościach nie były przechowywane, możesz korzystać z tego trybu. Pliki cookies tworzone w trybie incognito zostaną usunięte po zamknięciu wszystkich okien tego trybu.

Wtyczki przeglądarkowe, takie jak Ghostery, umożliwiają kontrolę nad plikami cookies. Dodatkowo, oprogramowanie antywirusowe i inne narzędzia mogą także zapewniać opcje kontroli nad plikami cookies.

3.4. Jakie pliki cookies od podmiotów trzecich są używane?

Informacje dotyczące narzędzi oraz opisanych plików cookies, które wymagają wykorzystania, znajdują się w załączniku do niniejszej Polityki prywatności

3.5. Czy monitorujemy Twoje działania na naszej stronie?

Tak, stosujemy narzędzia dostarczone przez zewnętrznych dostawców, które pozwalają na zbieranie informacji dotyczących Twojej aktywności na naszych stronach. Szczegółowe omówienie tych narzędzi znajduje się w załączniku do niniejszej Polityki prywatności.

3.6. Czy prezentujemy Ci spersonalizowane reklamy?

Tak, korzystamy z narzędzi dostarczonych przez zewnętrznych dostawców, które umożliwiają kierowanie reklam do określonych grup docelowych, opartych na kryteriach takich jak wiek, płeć, zainteresowania, zawód, działania podejmowane wcześniej na naszych stronach. Szczegółowy opis tych narzędzi znajduje się w załączniku do niniejszej Polityki prywatności.

3.7.Jak możesz zarządzać swoją prywatnością?

Poniżej znajdziesz listę opcji zarządzania prywatnością:  

 • Ustawienia plików cookies w przeglądarce internetowej;
 • Wtyczki przeglądarkowe wspomagające kontrolę plików cookies, np. Ghostery;
 • Dodatkowe oprogramowanie do zarządzania plikami cookies;
 • Tryb incognito w przeglądarce internetowej;
 • Ustawienia reklamy behawioralnej, np. na stronie youronlinechoices.com;
 • Mechanizm zarządzania plikami cookies dostępny na naszej stronie;
 • Opcja wyłączenia Google Analytics;
 • Ustawienia reklam w Google;


Załącznik do Polityki prywatności


WYKAZ NARZĘDZI WYKORZYSTUJĄCYCH PLIKI COOKIES

Google Analytics

Stosujemy narzędzie Google Analytics dostarczane przez amerykańską firmę Google LLC. Aby korzystać z Google Analytics, w kodzie naszej strony zaimplementowano specjalny kod śledzący. Ten kod wykorzystuje pliki cookies związane z usługą Google Analytics. Możesz w dowolnym momencie zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek przeglądarkowy udostępniany przez Google. Google Analytics automatycznie gromadzi informacje o Twojej aktywności na naszej stronie. W ramach Google Analytics uzyskujemy jedynie Anonimowe Informacje. Dzięki zebranym w ten sposób danym, możemy analizować zachowania użytkowników na naszej stronie internetowej, generować związane z nimi statystyki i czerpać wnioski mające na celu poprawę efektywności strony. Jeśli chcesz uzyskać więcej szczegółów dotyczących sposobu, w jaki Google wykorzystuje dane z witryn i aplikacji korzystających z ich usług, zachęcamy do zapoznania się z odpowiednimi informacjami.


Meta Pixel

Wykorzystujemy system reklamowy Meta dostarczany przez amerykańską firmę Meta Platform Inc. Aby dostarczyć spersonalizowane reklamy, zaimplementowaliśmy na stronie Pixel Meta. Ten piksel automatycznie przekazuje informacje o Twojej aktywności na naszej stronie do systemu reklamowego Meta. W ramach systemu reklamowego Meta uzyskujemy jedynie Anonimowe Informacje. Dzięki tym zgromadzonym danym jesteśmy w stanie prezentować Ci reklamy dostosowane do Twoich zachowań na naszej stronie oraz analizować efektywność prowadzonych kampanii reklamowych w celu optymalizacji. Firma Meta Platform Inc. może łączyć informacje zebrane za pomocą Pixela Meta z innymi danymi o Tobie pozyskanymi podczas korzystania z usług zarządzanych przez tę firmę (takich jak Facebook, Instagram) i wykorzystywać je w celach marketingowych i innych. Te działania Meta nie zależą już od nas, a informacje na ich temat znajdziesz bezpośrednio w odpowiednich źródłach.