Czytanie metodą sylabową - samogłoski 


CZYTANIE_SYLABOWE_YOUTUBE_SAMOGLOSKI_.pdfAnimator na urodziny online Czytanie metodą sylabową - część 3 - głoski P i M 

Czytanie_sylabowe__gloski_P_i_M_karty_pracy.pdf

Czytanie_sylabowe__gloski_P_i_M_karty_pracy_II.pdf

 .